Saturday, November 20, 2010

MATLAMAT DAN OBJEKTIF KEMPEN

Matlamat
  1. Antara mesej yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah untuk  mendidik pengguna untuk menghargai air, berjimat dengan air, bertanggungjawab kepada sumber air dan sungai. Penjagaan alam sekitar juga menjadi tujuan utama.
  2.  Selain itu, orang ramai juga ingin dididik untuk memahami dan melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai manusia yang bertanggungjawab dengan alamnya berpandukan ajaran Islam.
  3. Memberikan tips kepada masyarakat bagaimana menjimatkan air dalam kegunaan harian.
  4. Membentuk kesedaran kepada masyarakat pelbagai lapisan bahawa air bagi kegunaan harian boleh dijimatkan jika pengguna tahu nilai air dalam kehidupan.

No comments:

Post a Comment